Bevægelse i skoledagen

 

Skolebestyrelsens princip for bevægelse i skoledagen, tager udgangspunkt i to perspektiver, når der tales om bevægelse i skoledagen: Det fysiske aspekt, hvor pulsen kommer op og hvor den bruges til at skabe den nødvendige fysiske afslapning. Alle lærere har i skoleåret 2015/16 deltaget i Krop og kompetence, der er et kursusforløb, der netop sætter fokus på forskellige måder at implementere bevægelsen i undervisningen. Skolen er i gang med at uddanne bevægelsesvejledere, der på sigt skal facilitere, inspirere og give sparring til hvordan der kommer bevægelse i alle fag. 


Bevægelsesbånd i indskoling og mellemtrinet 

Vi arbejder med udgangspunkt i skolebestyrelsens principper for bevægelse, som bl.a. siger, at det fysiske aspekt som primært formål, bør udformes som længere forløb eller bånd. Bevægelse skal medvirke til at styrke den sociale og faglige kapital og motivere eleverne. Vores bevægelsesbånd bliver varetaget af pædagogerne fra SFO’en, Klubberne eller klassens egne lærere. Dette styrker muligheden for at arbejde med den sociale udvikling hos eleverne, da pædagogerne også er sammen med eleverne uden for skolen, og derfor ofte har et andet indblik i den sociale trivsel hos klassen/gruppen af elever. Samarbejdet omkring bevægelsesbåndet, giver samtidig en øget mulighed for et tættere samarbejde med klubpædagogerne, der ellers ikke er en så naturlig del af skolens hverdag som SFO-personalet. 


Bevægelsesbånd i udskolingen

Skoleåret 2016/17 bliver starten på en ny måde at arbejde med bevægelsesbåndet i udskolingen. 6. - 9. kl. starter, to dage om ugen, med en times bevægelsesbånd. I bevægelsesbåndet vil der i perioder være instruktører fra kommunens idrætsforeninger, som vil stille deres ekspertise til rådighed. På den måde får vi en mere ”åben skole”, samtidig giver vi vores elever mulighed for at blive introduceret til forskellige idrætsgrene, hvilket kunne føre til en øget interesse, for at være fysisk aktiv også i fritiden. Dette understøttes af skolebestyrelsens princip, hvori der bl.a. står: Bevægelse skal også være medvirkende til, at eleverne motiveres til at få interesse for bevægelse, også uden for skolen, bl.a. under inddragelse af foreningslivet. 
Se elevernes præsentation af Ådalens Skoles bevægelsesbånd her


Idrætsstævner

Ådalens Skole deltager i mange idrætsstævner ude af huset. Ekstrabladets Fodboldturnering er blot en blandt mange. I skoleåret 2015/16 vandt skolens 6.kl. Danmarksmesterskaberne i fodbold hos drengene og blev nr. 2 hos pigerne. Idrætstimerne frem mod turneringerne bliver brugt til, at få holdet sammenspillet, og få en grundlæggende forståelse for spillet. På den måde bliver stævnerne en integreret del af idrætsundervisningen. 


Get Moving

Hvert år i oktober afholder skolen en uge kaldet Get Moving-ugen, hvor der er fokus på bevægelse. Hele skolen deltager i forskellige aktiviteter, tilpasset de forskellige aldersgrupper. Aktiviteterne er en blanding af alternative lege, undervisning hos lokale idrætsforeninger samt brug af egne idrætsfaciliteter. Formålet med ugen er, at eleverne får en forståelse for hvor dejligt det er at have et aktivt liv, at skabe fællesskab og at bruge lokalområdet i skoledagen. Ugen sluttes af med Skolernes Motionsdag. Her løber alle elever motionsløb, efterfulgt af en stafet alle klasserne imellem. Ugen i sig selv er allerede en tradition, men også her arbejder vi hen mod en fast dagsorden, så de mindre elever kan se frem til noget de kan glæde sig til, og de ældste se tilbage på. noget de en gang selv har oplevet. 


Frikvarter/Gårdvagter

Hvis vi ønsker eleverne skal være fysisk aktive i pauserne, skal vi sørge for, at de ydre rammer er på plads. Vi har derfor valgt at sætte gårdvagter i vores to haller. Det giver mulighed for udskolingens elever, at benytte hallernes faciliteter i pauserne. I hallerne bliver der bl.a. lavet små fodboldbaner, da forskningsprojektet FIFA 11 for Health, som skolen deltog i skoleåret 2015/16, viser at elevernes sundhed, trivsel og koncentrationsøvelse øges ved spil på små baner. Læs mere om undersøgelsen her.

Desuden arbejder vi hen mod, at gårdvagterne i indskolingen og mellemtrinet skal være igangsættere af forskellige aktiviteter i pauserne, som eleverne kan deltage i. Disse aktiviteter skal være med til at mindske konflikter, øge trivslen og skabe flere fysisk aktive Disse aktiviteter er frivillige for eleverne, da vi samtidig mener, at den frie leg er meget vigtig for elevernes sociale trivsel og udvikling af deres fantasi. 

 

Samarbejde

Skolen samarbejder med Dansk Skoleidræt, herunder Skolesport. Skolesport er en del af programmet Sunde Børn Bevæger Skolen, som er et samarbejde mellem TrygFonden og Dansk Skoleidræt. Det overordnede mål med programmet er, at flere børn og unge bevæger sig mere og grundlægger sunde vaner tidligt i livet.