Udslusning


 

Der skal laves en omfattende vurdering af eleven både fagligt og socialt.

Psykologen deltager i vurderingen. Der skal altid være en overlevering inden start på udslusningen

Udslusningen skal foregå i tæt samrbejde med modtagende klasse.

Der skal afses personaleressourcer ved overgangen.

Udslusningen kan foregå over en længere periode.

Der skal laves en nyvurdering inden den endelige udslusning på et dialogmøde, hvor fordele og ulemper diskuteres.