Målsætning

 

Med fokus på det enkelte barn arbejdes der på en optimal udvikling såvel fagligt som socialt og personligt.

 

Det overordnede mål er at eleven opnår kvalitet i tilværelsen og bliver forberedt til et funktionelt liv.

 

Vi vil arbejde frem imod:

- at eleven er i stand til at udnytte sine ressourcer og potentialer såvel fagligt, socialt som personligt.

- at eleven opnår selvindsigt og erkendelse af eget potentiale.

- at eleven lærer at tage ansvar i respekt for fællesskabet.

- at eleven lærer at begå sig i det offentlige rum.

- at eleven lærer at tage del i et aktivt fritidsliv.

- at eleven forlader folkeskolen med selvværd.