Formål

 

I specialklasserne tilbydes den enkelte elev optimale udviklingsmuligheder.

Eleverne organiseres i mindre grupper, hvor der er flere lærertimer pr. elev end der i almindelighed er tildelt elever i folkeskolen. Undervisningsmiljøet er fleksibelt, og lærerne har erfaring i undervisning af elever med særlige behov. Ådalens Skoles specialklasser er for elever, der ikke umiddelbart kan deltage i folkeskolens almindelige undervisning.

Alle elever i specialklasserækken er indstillet og visiteret af kommunens afdeling for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).