Support

 

I Videnscentret er samlet en stor læsefaglig ekspertise. For at denne ekspertise og viden kan spredes til kommunens skoler, kan skolernes medarbejdere og elever modtage support fra Videnscentret.

Formålet med supporten er som en del af Frederikssund Kommunes Læse-/sprog strategi i samarbejde med kommunens læsekonsulent at styrke kvaliteten af undervisningen og øge inklusionen af elever med læsevanskeligheder i folkeskolens almindelige klasser samt i  kommunens øvrige specialtilbud.

Support søges ad to veje:

  • Ansøgning om en læsefaglig vurdering som udmøntes i et tilbud om: Læseobservation, LIT-kursus, KITO-kursus, EKSIT-kursus (se beskrivelse nedenfor) eller en handleplan hvor Videnscentrets medarbejdere kan indgå. Ansøgning på skema til læsekonsulent Jane Nielsen: [email protected]    telefon: 3069 7875
  • Kurser og netværk for medarbejdere samt anden support. Henvendelse til centerleder Kirsten Barnkob: [email protected]    telefon: 4735 1351

I skoleåret 2016-2017 er indholdet i supportordningen således:

Læseobservation 
Forebyggende support, hvor det overordnede mål er, at sikre at elever i omfattende og vedvarende læsevanskeligheder forbliver i deres klasser og mødes med reel inklusion bl.a. via kompenserende it og så optimal skriftsprogsudvikling som muligt. Eleverne bliver under læseobservationen i deres almene skolemiljø. Antal elever der indgår i læseobservation er behovsbestemt. Læsevurderingsskema sendes til skolelederne eller rekvireres hos kommunens læsekonsulent.

LIT-kurser – (læsning og it) 4. – 6. klassetrin
Forebyggende support, hvor det overordnede mål er, at sikre at elever i omfattende og vedvarende læsevanskeligheder forbliver i deres klasser og mødes med reel inklusion bl.a. via kompenserende it og så optimal skriftsprogsudvikling som muligt. Kurset varer 10 uger fordelt på 2 perioder á 5 uger. I kursusugerne går eleverne i skole i Videnscentret. Forældre til eleverne og lærere i teamet omkring eleverne deltager i kursus med temaerne læseudvikling, læsetræning, skriftsprogudvikling, CD-ord mm. Læsevurderingsskema sendes til skolelederne eller rekvireres hos kommunens læsekonsulent.

KITO-kurser – (Kompenserende IT i Overbygningen) 7. og 8. klassetrin
Forebyggende support, hvor det overordnede mål er, at sikre at elever i 7. og 8. klasse forbliver i deres klasser og mødes med reel inklusion bl.a. via kompenserende it så eleven bliver selvhjulpen i arbejdet med alle fag og frem mod folkeskolens slutmål. Kurset varer 2 uger. I kursusugerne går eleverne i skole i Videnscentret. Forældre til eleverne og lærere i teamet omkring eleverne deltager i kursus, hvor CD-ords anvendelse i den almene undervisning i arbejdet hen mod slutmålene er i fokus. Læsevurderingsskema sendes til skolelederne eller rekvireres hos kommunens læsekonsulent.

EKSIT-kurser – (EKSamensrelateret IT) 9. og 10. klassetrin
Forebyggende support, hvor det overordnede mål er, at elever i 9. og 10. klasse i omfattende og vedvarende læse- og skrivevanskeligheder afslutter folkeskolen med FSA ved hjælp af kompenserende it og rustes til at fortsætte i en ungdomsuddannelse. Kurset varer 1 uge. I kursusugen går eleverne i skole i Videnscentret. Lærerne omkring eleven deltager i et kursus i, hvordan CD-ord kan bruges i arbejdet hen mod slutmålene for folkeskolen og hvordan man i praksis forbereder og afholder prøver med kompenserende it. Læsevurderingsskema sendes til skolelederne eller rekvireres hos kommunens læsekonsulent.

Kurser og netværk for lærerne
Videnscentret udbyder løbende kurser til kommunens lærere især indenfor temaerne skriftsprogsudvikling, læse/skrivevanskeligheder og pædagogisk anvendelse af kompenserende it-programmer, men også andre kursustemaer kan tilbydes efter behov.

I forbindelse med LIT-kursus (se ovenfor) og efter behov kan Videnscentret medvirke til oprettelse af netværk for lærere til gensidig og løbende vidensopsamling, vidensformidling og vidensdeling som et led i udviklingen af indsatserne på læse-/sprogområdet. Datoer for netværksmøder sendes til skolelederne m.fl.

Anden support  (i beskedent omfang)
- Individuel support til lærere, der underviser elever med læse-/skrivevanskeligheder i specialundervisningen og i almenundervisningen
- It-support i forbindelse med pædagogisk anvendelse af kompenserende it-programmer til inkluderede elever i specialundervisningen og almenundervisningen

Support til 10. klasse
En supportlærer fra Videnscentret er tilknyttet 10. klasse centret, omkring inklusion af både tidligere elever fra Videnscentret og andre elever med læsevanskeligheder, i nogle lektioner om ugen.