Tale-sprog klasser

 

Elever, der optages i en læseklasse, er normalt begavede børn med specifikke vanskeligheder indenfor læsning og skrivning (dysleksi), der er af et sådan omfang, at elevens undervisningsbehov ikke kan tilgodeses i den almindelige undervisning.

 

Vanskeligheder indenfor læsning og skrivning følges ofte af især hukommelses- og opmærksomhedsvanskeligheder, som påvirker elevernes læringsprocesser.

 

I læseafdelingen er indsatsen to-strenget, idet der både arbejdes intensivt med den enkelte elevs læse- og staveudvikling og med, at eleverne skal blive fortrolige med kompenserende it-hjælpemidler, så de kan tilegne sig alderssvarende viden og udvikle deres skriftsproglige kompetence.

Hver elev får stillet en bærbar computer til rådighed i undervisningen. Der er en interaktiv tavle til rådighed i hver klasse.

 

I læseklasserne tilbydes der taleundervisning til enkelte elever efter behov.

 

Der er ca. 6-10 elever i hver læseklasse.

 

Eleverne kan afslutte skoleforløbet med folkeskolens afgangsprøve i henhold til gældende regler.

 

Eleverne fortsætter deres uddannelse i 10. klasse, på efterskole eller i en ungdomsuddannelse.