Undervisning

 

Videnscenter for tale, sprog og læsning tilbyder fuldtidsundervisning for visiterede elever i:

  • Taleafdelingen fra 0. til 4. klasse, for elever med svære vanskeligheder indenfor tale og sprog
  • Læseafdelingen fra 4. til 9. klasse, for elever med svære vanskeligheder indenfor læsning og skrivning

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og behov og tilrettelægges ud fra en individuel handleplan. Samtidig arbejdes der med fællesskabet i klasserne og udvikling af elevernes sociale kompetencer.


Eleverne undervises i folkeskolens fagrække og efter folkeskolens formålsparagraf.

 

Videnscentret er placeret på Ådalens Skole og har mange fælles referencerammer med den almene del af skolen.