Samarbejde med PPR

 

PPR og Videnscentret indgår løbende i et tæt samarbejde, omkring udvikling af inkluderende læringsmiljøer og specialpædagogiske tiltag på det sproglige og skriftsproglige undervisningsområde, som hele tiden tilpasser sig skolernes behov.

Læsekonsulent ansat ved PPR  er nøgleperson i dette samarbejde.

 

Psykologfunktionen i Videnscentret varetages af en psykolog fra PPR med særligt kendskab til læseområdet. Psykologen samarbejder med centrets daglige leder, medarbejdere og forældre om centrets elever.

 

Læsekonsulenten samarbejder med centrets daglige leder og psykolog, for at sikre fokus på tale, sprog og læseudviklingen i hele Frederikssund Kommune.

Læsekonsulenten samarbejder tæt med centrets leder om supportfunktionen.