Målsætning

 

Inklusion
Gennem vidensdeling, samarbejde og networking med de medarbejdere, der arbejder på børne- og ungeområdet, sikres, at flest mulige børn og unge kan inkluderes i daginstitutioner og folkeskoler i Frederikssund Kommune.

Udvikling
Gennem vidensudvikling, vidensopsamling og vidensformidling indenfor tale, sprog og skriftsprogsområdet medvirker Videnscentret til, at der i Frederikssund Kommune arbejdes kvalificeret med børn og unges udvikling på tale, sprog og skriftsprogsområdet.

Specialiseret undervisning
Gennem kortere eller længerevarende undervisning i Videnscentret, tilbydes visiterede børn og unge, i fortrinsvis Frederikssund Kommune, så optimale udviklingsbetingelser som muligt for deres dannelse og uddannelse, gennem specifikke og specialpædagogiske undervisningsmetoder.