Formål

 

Videnscentrets formål er at medvirke til at sikre opnåelse af visionerne og målene i Frederikssund Kommunes tale, sprog og læsepolitik.


Den store specifikke og specialpædagogiske undervisningserfaring, Videnscentrets medarbejder opnår gennem deres daglige arbejde i tale- og læseklasserne, danner baggrund for samarbejdet med dagtilbud og skoler.


Samarbejdet skal sikre udvikling af inkluderende læringsmiljøer i almen institutioner og skoler, og at alle børn og unge fra 0-18 år sikres udvikling af deres talesprog, sproglige samt skriftsproglige færdigheder og kompetencer, der sætter dem i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse og blive aktive og deltagende borgere i det demokratiske samfund.