Klub


Klubberne i Frederikssund er meget andet og mere end et traditionelt fritidstilbud.

Klubberne spiller en vigtig rolle i forhold til at skabe en udviklende og sammenhængende hverdag for vores børn og unge. Her kan de opleve at blive en del af et større fællesskab på tværs af skoler.

Klubbernes målgruppe er børn fra 4. kl. klasse til 18 år. 

 

ORGANISERING

Fra den 1. august 2015 er klubberne i Frederikssund organiseret med en klub i hver af de fem skoledistriker. Afhængig af distriktet har den enkelte klub en eller flere afdelinger. 

Klubber i Ådalens Skoles distrikt:

Klub 107

Klub Mix

 

HVORFOR SKAL MIT BARN GÅ I KLUB?

Hvorfor skal mit barn gå i Klub? - et fællesskab, du ikke vil undvære

- er en lille folder, der giver nogle bud på hvad vi kan og vil i arbejdet med børn  og unge i Frederikssund.