Program for læringsledelse

 

Alle skoler i Frederikssund Kommune deltager i det fireårige udviklingsprogram Program for læringsledelse. Det er et forskningsbaseret, målstyret skole- og kompetenceudviklingsprogram, som skal hjælpe lærere, pædagoger og ledere i folkeskolen med at arbejde data- og evidensinformeret for at skabe en bedre skole. Målet er, at de deltagende skoler efterlever målene i skolereformen; at alle elever skal blive så dygtige, som de kan, mindske betydningen af elevernes sociale baggrund og styrke tilliden til samt trivslen i folkeskolen.


I løbet af de fire år deltager elever, forældre, lærere, pædagoger og ledere i tre spørgeskemaundersøgelser. Den første undersøgelse fandt sted i efteråret 2015, og resultaterne fra denne danner grundlag for målrettede indsatser, som skal hæve både faglighed og trivsel. Indsatserne finder sted i skoleåret 2016/2017, og i efteråret 2017 vil endnu en spørgeskemaundersøgelse finde sted. Den skal klargøre, om indsatserne har virket, og hvor der eventuelt skal sættes ind i det kommende skoleår. I 2019 slutter Program for læringsledelse med en sidste spørgeskemaundersøgelse for at finde ud af, om de forskellige indsatser har virket.


Det er Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP) på Aalborg Universitet og Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK), der har søgt og fået den hidtil største bevilling fra A.P. Møller Fondens folkeskolemilliard - 21 millioner kroner - til Program for læringsledelse i p.t. 13 kommuner.