Ledelse

 
Skoleleder og pæd. leder for Videnscentrets læseklasser: Morten Flotin Jensen
 
Administrativ leder og leder af specialkl.: Inger Bentsen

Pædagogisk leder, 0. kl. og SFO: Anne Helweg-Bonnesen

Pædagogisk leder, 1.-3. kl.: Mads Wolff
 
Pædagogisk leder, 4.-5. kl. og Videnscentrets taleklasser: Hanne Rask Pedersen
 
Pædagogisk leder, 6.-9. kl.: Nicholas Hansen
 
Souschef SFO: Helle Tvilling Vinther