Denne side er under ombygning, derfor er det ikke alle links der virker endnu.

SKOLEN HAR FÅET NYT TELEFONNR.: 4735 1350

SFO kan midlertidigt ikke kontaktes via skolens hovednummer. Benyt nedenstående mobilnumre:
Hus D (2. kl.) - 5121 9152
Hus E (1. kl. + CB + SI)- 5125 0355
Hus F (3. kl + CC + CD) - 5121 9579
Hus G (0. kl + CA) - 5122 0560

Information

Rundt om skolen

Videnscenter

Specialklasserne